به گزارش «نود اقتصادی» وحید شقاقی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: راه اندازی «بازار متشکل ارزی» مدیریت بازارساز را بر بازار ارز تسهیل و عملاً دست سوداگران را برای تعیین قیمت ارز در بازار کوتاه خواهد کرد.
وی با بیان اینکه با ایجاد بازار متشکل ارزی قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود، افزود: ایده تشکیل بازار متشکل ارزی و وصل شدن همه صرافی‌های مجاز به این مجموعه با نظارت بانک مرکزی اقدامی مفید و مثبت در شرایط اقتصادی است و موجب افزایش شفافیت در این بازار می‌شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: با ایجاد این بازار، دیگر قیمت ارز از بازارهای کشورهای همجوار مانند سلیمانیه و دبی تأثیر نخواهد گرفت و مزیت اصلی این بازار تعیین قیمت در داخل کشور خواهد بود.
شقاقی مزیت دیگر بازار متشکل ارزی را ایجاد بازار بین صرافی‌ها خواند و گفت: همه صرافی‌ها به این بازار وصل خواهند شد و به صورت شفاف به خرید و فروش اقدام می‌کنند و بازار پشت پرده تا حدودی ساماندهی می‌شود.