به گزارش «نود اقتصادی» بررسی آمارهای بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد طی یکسال اخیر در شرایط محدودیت ارزی، بانک مرکزی نزدیک به ۵۵۳ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای بازپراخت بدهی برخی شرکت‌ها داده است که فلسفه تخصیص ارز دولتی را به زیر سوال می‌برد.

 این موضوع زمانی جالب‌توجه می‌شود که بانک مرکزی فقط در یک فقره بیش از ۱۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ به خیریه خانواده موسوی اردبیلی داده است که در سال ۸۶ وام ارزی دریافت کرده بودند.

 شرکتهای هواپیمایی و موسسات مسافری نیز از دیگر بخش‌هایی هستند که برای بازپرداخت بدهی خود به بانکها، از نعمت ارز ۴۲۰۰ برخوردار شده‌اند.

 حال سوال این است که اساسا رویکرد دولت در شرایط محدودیت ارزی به تخصیص ارز چیست؟ آیا تخصیص بهینه از نظر دولت اختصاص ارز ۴۲۰۰ به خیریه‌ها و شرکت‌های مسافربری است یا واردات مواد اولیه بخش تولید و کالاهای اساسی موردنیاز جامعه؟