عطاالله هاشمی ، رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران در گفتگو با «نود اقتصادی» با تأیید این که بانک کشاورزی عده ای را برای وصول معوقات خود استخدام کرده است، گفت: بانک کشاورزی از سال ها قبل با افراد و یا شرکت‌هایی بابت وصول مطالباتشان قرار داد می بندد.

وی افزود: این افراد برای وصول مطالبات مراجعه کرده و درصدی هم دریافت می کردند، از پارسال هم بانک کشاورزی به دنبال تشکل‌ها و NGOهای کشاورزی بود تا این کار را انجام دهد دلیلش را هم ارتباط خوب این NGOها با کشاورزان و رایزنی با آن ها می دانست.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران اظهار داشت: متأسفانه در این میان برای این که بانک کشاورزی به هدف خود برسد، اعتبار و حرمت های زیادی از کشاورزان از بین می رفت.

وی خاطرنشان کرد: در واقع بانک کشاورزی اسم این افراد که مانند شرخر هستند را همکاران حقوقی گذاشته که برای وصول مطالبات حرمت و آبروی کشاورز را از بین می برند.

هاشمی در پاسخ به این که در کل عملکرد بانک کشاورزی را چگونه ارزیابی می کنید، گفت: در بین بانک ها، بانک کشاورزی تسهیلات بهتری نسبت به سایر بانک ها ارائه می دهد و عملکرد بهتری دارد. اما مشکلی که وجود دارد این است که در قانون آمده که بانک کشاورزی در ازای پرداخت تهسیلات سندهای محلی و روستایی را به عنوان وثیقه قبول کند که درعمل این اتفاق نمی افتد.