به گزارش خبرنگار «نود اقتصادی» وزن قابل مصرف انواع دام ذبح شده در کشتارگاه‌های کشور در سال ۱۳۹۷ به ۳۶۱ هزار تن رسید که این میزان در مقایسه با تولید ۴۲۹هزار تنی سال ۹۶ حکایت از کاهش نزدیک به ۱۶ درصدی است.

قابل ذکر است بیشترین میزان وزن قابل مصرف انواع دام ذبح شده در کشتارگاه‌های کشور به ترتیب مربوط به سال‌های ۹۴ با ۴۷۶ و سال ۸۷ با  ۴۸۷ هزار تن بوده که تولید سال ۹۷ بیش از ۱۰۰هزار تن نسبت به این دو سال کاهش نشان می‌دهد.