به گزارش خبرنگار «نود اقتصادی» صورت مالی ۶ماهه اول سال ۹۷ (آخرین صورت مالی حسابرسی شده) بانک دی نشان می‎‌دهد زیان انباشته این بانک به بیش از ۶۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

قابل ذکر است بانک دی به ازای دارایی ۲۷ هزار میلیارد تومانی خود، نزدیک به ۳۳ هزار میلیارد تومان بدهی دارد.

محسن خواجه زاده