«نود اقتصادی»: وزیر اسبق نفت ایران گفته است که در حال حاضر ایران در اوپک جایگاهی نداشته و اعضای اوپک هم ایران را اذیت می‌کنند بنابراین خروج ایران از عضویت از اوپک در شرایط فعلی، به عنوان یک عکس العمل به صلاح کشور نیست.

سید محمد غرضی در گفتگو با «نود اقتصادی» توضیح داد که خروج از یک سازمان نفتی در شرایط فعلی یک نقطه ضعف به شمار می‌آید زیرا از بعد از انقلاب هم همواره ایران خارج از اوپک بوده چون هیچگاه نگذاشته‌اند که دبیرکلی سازمان اوپک به ایران برسد.

به گفته وی، در زمان مرحوم هاشمی رفسنجانی هم با وجود رفاقت او با سران برخی از کشورهای منطقه، نه دبیرکلی را به ایران دادند و نه حرف ایران را که نباید بازار نفت اشباع شود را قبول می‌کرده‌اند.

غرضی اظهار داشته است که خارح شدن ایران از اوپک به صورت اعتراض یک نقطه ضعف بوده، بنابراین با ماندن در اوپک به صورت اعتراضی، باید نیت خود را اثبات کنیم.

وی اذعان داشته که در شرایط فعلی، زنگنه به عنوان وزیر نفت نمی‌تواند کاری از پیش ببرد چون وزیر نفت یک عامل اجرایی، مدیریتی و سیاسی بوده اما دولت می‌تواند اقدامات مهمی را انجام دهد، بنابراین دولت نباید کوچکترین اثری از ضعف را در مجموعه اقتدار سیاسی از خود نشان دهد تا بتواند نفت را با قدرت بیشتر صادر کند.

وزیر اسبق نفت ایران، تاکید کرده که از بعد از پیروی انقلاب اسلامی، هرگز کشورهای دنیا نمی‌خواسته‌اند که از ایران نفت بخرند و افزوده که بزرگترین مشکل ایران در صادرات نفت خام، این است که به جای اینکه مردم نفت صادر کنند دولت نفت خام را صادر می کند و استعداد مردم در صادرات نفت خام بسیار ضعیف است.

به گفته وی، ایران در صادرات نفت خام استعداد های زیادی دارد حال آنکه درحال حاضر، استعداد داخلی رها شده و به بازی‌های اداری و سیاسی قدرت‌ها چسبیدیم و با این امر مایوس هم می شویم.

غرضی، درباره سنگ اندازی در جریان فروش نفت خام  کشور، این احتمال را مطرح کرده که ممکن است که کسانی در فروش نفت خام در بازار بین الملل و بورس انرژی سنگ اندازی کنند و در این  امر شریک باشند اما وزیر نفت را در این امر مقصر نمی دانم.