به گزارش خبرنگار «نود اقتصادی»، براساس محاسبات مرکز آمار ایران میانگین تورم محصولات شیمیایی تا پایان پاییز ۹۷ حدود ۴۴ درصد و تورم نقطه به نقطه این محصولات تا پایان پاییز حدود ۸۳ درصد بوده است. بر این اساس به نظر می‌رسد با روند فوق نرخ تورم نقطه به نقطه زمستان سال 97 به حدود ۹۰ درصد و میانگین تورم نیز در زمستان سال گذشته به ۵۰ درصد رسیده است.