به گزارش «نود اقتصادی» سید رضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران گفت: برای تعیین دقیق میزان خسارت سیل بر مزارع و باغات زود است، اما برآوردهای اولیه گویای اثرگذاری سیل بر نخلستان‌های استان خوزستان است. با توجه به این مساله احتمال کاهش تولید خرمای ایرانی بالاست با این حال باید تا کارشناسی دقیق میزان خسارت سیل بر بخش‌های مختلف صبر کرد. وی افزود: وسعت سیل زیاد بوده و مساحت جغرافیایی وسیعی را درگیر کرده است. به همین دلیل تعیین خسارت باغ‌ها و مزارع و نخلستان‌ها به زمان نیاز دارد. استان خوزستان نخلستان‌های بزرگی را در برمی‌گیرد و سهم قابل توجهی در تولید خرمای کشور دارد. تا یک ماه آینده میزان دقیق خسارت‌های وارده به انواع باغ‌ها ازجمله نخلستان‌ها مشخص می‌شود و با بررسی این اطلاعات می‌توان درباره وضعیت بازار انواع محصولات و میزان تولید اظهارنظر کرد.  وی گفت: طبیعتا خسارتهای ناشی از سیلاب‌های استان‌های گلستان، خوزستان و لرستان به بخش کشاورزی بسیار بالا بوده است. وی افزود: علاوه بر خسارات ناشی از سیل انتظار می رود روند سرمایشی روزهای اخیر به تولید محصولات کشاورزی از جمله میوه و صیفی جات نیز سبب کاهش تولید شود و این امر در تولید محصولات کشاورزی کشور تاثیر می‌گذارد.