به گزارش «نود اقتصادی» بررسی خبرنگار «نود اقتصادی» نشان می‌دهد در ۱۲ماهه سال ۹۷ بیش از ۱۶۹ هزار تن گوشت قرمز  به ارزش  ۸۱۶ میلیون دلار وارد کشور شده است.