«نود اقتصادی»:بررسی خبرنگار «نود اقتصادی» نشان می‌دهد در ۱۲ماهه سال ۹۷ بیش از ۱۴۲ میلیون دلار کالا از آمریکا وارد ایران شده است که این میزان نسبت به واردات سال ۹۶ حدود ۱۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین در سال ۹۷ میزان صادرات کالایی ایران به آمریکا ۴۵ میلیون دلار بوده که این میزان نسبت به سال ۹۶، حکایت از کاهش ۲۱ درصدی صادرات به آمریکا است.

حامد نوحه خوان