به گزارش خبرنگار «نود اقتصادی»، بررسی آخرین گزارش مرکز آمار ایران در سه‌ ماهه بهار ۹۷ نشان می‌دهد از مجموع ۲۴/۸ میلیون خانوار ایرانی٬ ۶۹ درصد از آنان حداقل یک سفر داشته‌اند و ۳۱ درصد نیز هیچ مسافرتی نرفته‌اند.

همچنین براساس این آمار، فقط ۳۰ درصد از سفرهای ایرانیان در بهار سال گذشته سیاحتی- زیارتی بوده و ۷۰ درصد مابقی برای دیدار دوستان، خانواده و همچنین درمان و ... بوده است.

احسان ابهری