به گزارش «نود اقتصادی» بررسی شاخص توسعه انسانی 2018 توسط خبرنگار «نود اقتصادی» نشان می‌دهد  از سال 1990 تاکنون رتبه ایران در شاخص توسعه انسانی به طور چشمگیری رو به بهبود بوده است، به طوریکه از رتبه 89 در سال 1990 به رتبه 60 در سال  2017 رسیده است. با این حال در دوره دولت روحانی رتبه ایران در شاخص توسعه انسانی با افت دوپله‌ای از 58 به 60 رسیده است.

حسام ارمغانی