به گزارش «نود اقتصادی» مهدی سلطان‌محمدی کارشناس مسکن اظهار کرد: واقعیت این است که نمی‌توان درباره مسائل اقتصادی پیش‌گویی کرد. کارشناسان تنها براساس بعضی از پارامترها و مولفه‌های شناسایی‌شده پیش‌بینی‌هایی مبتنی بر اطلاعات گذشته انجام می‌دهند و یا در بستر مدل‌سازی‌هایی‌‌ها تحلیل خود را درباره آینده بازار ارائه می‌دهند. حال با استفاده از این عوامل به‌نظر می‌رسد بازار مسکن دیگر کشش افزایش قیمت هم‌تراز با سال گذشته را ندارد و بعید است که اتفاقات 97 بار دیگر تکرار شود.

وی افزود: اگر این اتفاقات را در بستر تاریخ قرار دهیم و آن را با اتفاقات دوره‌های قبل مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که مسکن به یکی از قله‌های قیمتی دوره رونق رسیده است، بنابراین دیگر ظرفیت جهش قیمت را ندارد. با این حال تا مادامی که وضعیتی تورمی است نمی‌توان انتظار داشت نرخ واحدهای مسکونی به‌صورت اسمی کاهش یابد. طبق منطق اقتصادی قیمت‌ها به شکل اسمی افزایش پیدا می‌کنند، ولی بعید است این رشد اختلاف فاحشی با نرخ تورم داشته باشد. احتمال بیشتر این است که قیمت‌ها پایین‌تر از نرخ تورم رقم بخورند و نرخ مسکن با سرعت کمتری نسبت به شاخص تورم حرکت کند.