به گزارش «نود اقتصادی» وحید شقاقی‌شهری اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: دلار ۴۲۰۰ تومانی یک فاجعه بود که منجر به تاراج منابع ارزی کشور شد. نیمی از حدود ۱۳ میلیارد دلاری که با نرخ 4200 تومان طی سال گذشته برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شد، از اقتصاد ایران ناپدید شد و در این راستا، یک ثروت افسانه‌ای را نصیب گروه خاصی کرد که تعدادی از آنها هم از کشور متواری شدند.

وی افزود: قوه قضائیه باید به این موضوع ورود کند تا هم سرنوشت کسانی که دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند مشخص شود و هم با کسانی که این تصمیم را اتخاذ کرده‌اند برخورد شود؛ این در حالی است که هنوز کسی در دولت پاسخگوی این تصمیم رانت‌زا نبوده است.