به گزارش «نود اقتصادی» بررسی خبرنگار «نود اقتصادی» نشان می‌دهد طی یکسال اخیر ارزش پول ۱۵ کشور همسایه ایران بین ۲۰۰ تا ۲۳۰ درصد نسبت به تومان ایران افزایش یافته است. نکته قابل تامل این است که بسیاری از کشورهای مذکور همچون سوریه و افغانستان درگیر جنگ نیز بوده‌اند با این حال ارزش پول‌شان به طور چشمگیری نسبت به پول ایران افزایش یافته است.

در بین ارزهای همسایه، لیر سوریه با ۲۲۹ درصد، منات آذربایجان با ۲۲۷ درصد، درهم امارات با ۲۲۷ درصد و ریال عمان با ۲۲۶ درصد بیشترین افزایش را نشان می‌دهند.

حال که مسببان کاهش ارزش پول ملی محاکمه نمی‌شوند، حداقل کاری که می‌توان در شرایط فعلی انجام داد، تسهیل ورود گردشگران منطقه به کشور است که می‌تواند مقدار قابل توجهی ارز وارد کشور کند، اما متاسفانه تاکنون برنامه ای برای ورود گردشگران کشورهای همسایه به کشور نداشته است!