به گزارش «نود اقتصادی» بررسی خبرنگار «نود اقتصادی» نشان می‌دهد طی ماه‌های اخیر  قیمت گندم در بازار با افزایش ۳۸ درصدی از ۱۳۰۰ تومان در اوایل مهر سال جاری به بیش از ۱۸۰۰ تومان در روزهای اخیر رسیده است. این درحالی است که دولت در سه نوبت افزایش نرخ خرید تضمینی، قیمت خرید تضمینی سال ۹۸ گندم را هر کیلو ۱۷۰۰ تومان تعیین کرده است.

به نظر  می‌رسد اگر دولت نرخ پیشنهادی ۱۹۰۰ تومان کارشناسان را برای نرخ خرید تضمینی نپذیرد، شاید سال آینده شاهد قاچاق گندم از کشور باشیم.