به گزارش «نود اقتصادی» ابراهیم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد ایران اظهار کرد: دولت در زمینه تنظیم بازار می‌توانست عملکرد بهتری داشته باشد، اما استیضاح‌های پشت سرهم و تصمیمات نادرست دولت و مجلس آنها را از کار اصلی که رسیدگی به امور اقتصادی کشور است، غافل کرد.

وی افزود: تصمیم‌ها در زمان مناسب گرفته نشد و این موضوع به عنوان یک نقطه‌ضعف در دولت یاد می‌شود. از سوی دیگر بخشنامه‌های متعددی که با افزایش نرخ ارز برای ساماندهی این بازار از سوی بانک مرکزی صادر شد به دلیل مشورت نکردن با بخش خصوصی باعث رشد التهاب اقتصادی کشور شد.