به گزارش «نود اقتصادی» پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی اظهار کرد: برای شش ماه بعد اصلا قابل پیش بینی نیست اوضاع چه خواهد شد، چون دوره معافیتی که ترامپ به هشت کشور داده بود به پایان می‌رسد و آثار آن می‌تواند در دوره بعدی آشکارتر شود.

وی افزود: اگر دولت و بانک مرکزی به آثار تاخیری بعضی از سیاستهایی که اکنون اتخاذ شده توجه نکنند و ماشاهد تلفیق این وضعیت با تشدید تحریم‌ها در روزهای پس از پایان دوره معافیت هشت کشور از تحریم‌های ایران باشیم، آن وقت دوره تلاطم دیگری فرا خواهد رسید.