حمید فتاحی در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: مشکل پیام رسان های داخلی، مسیر ۴ بانده و ۶ بانده نیست. با این حال برای اثبات این موضوع تا دو هفته آتی، بیش از هزار گیگابیت بر ثانیه (معادل بیش از دو برابر همه شبکه های اجتماعی خارجی) از ظرفیت شبکه ملی اطلاعات را به پیام رسان های داخلی اختصاص خواهیم داد.

رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با تاکید بر لزوم اقناع کاربر برای استفاده از پیام رسان های بومی، ادامه داد: هنوز بخش بزرگی از پهنای باند رایگان تخصیص داده شده به پیام رسان های بومی، استفاده نشده است. اما برخی بنا دارند علل رشد پیام رسان های خارجی را در عدم اختصاص پهنای باند به داخلی ها جستجو کنند.

معاون وزیر ارتباطات افزود: با رفع این بهانه، منتظر بهانه جویی های بعدی هستیم. مشکل جای دیگری است.