«نود اقتصادی»: روند کاهش قیمت دلار امروز نیز ادامه یافت به طوری که قیمت دلار در معاملات امروز وارد کانال ۱۱ هزار تومان شد و در ادامه با جهش کوتاهی در قیمت ۱۱۹۳۰ تومان ثابت ماند.

براساس گزارش های میدانی برخی از دلالان در تلاش برای حفط قیمت در رقم ۱۳ هزار تومان بودند که به دلیل افزایش عرضه ارز قیمت دلار از ۱۱۹۳۰هزار تومان فراتر نرفت.

روند کاهش قیمت ارز از هفته گذشته آغاز شده و پیش بینی می شود طی روز های آینده نیز ادامه یابد.

ادامه روند کاهش قیمت ارز/دلار وارد کانال 12 هزار تومانی شد