«نود اقتصادی»:محمد شریعتمداری در مراسم معارفه خود به عنوان وزیر جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: انتشار اسامی اعضای هیأت مدیره بنگاه های زیرمجموعه وزارت کار به عنوان نخستین گام جهت شفافیت است.

وزیر جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در گام بعدی تمام خرید و فروش های این مجموعه ها را به صورت شفاف منتشر خواهیم کرد تا اگر درست هزینه شده، مورد تأیید مردم قرار گیرد و در غیر این صورت برای مردم شفاف شود.

وی اظهار داشت: سرمایه های اجتماعی در سال های گذشته لطمه خورده است و در این رابطه نیز هر چه بگوییم همه تلاش را کرده ایم برای مردم قابل قبول نیست و هر چه هم بگوییم با فساد مبارزه کرده ایم و مبارزه می کنیم، اما مردم این احساس را نداشته باشند که مبارزه ای با فساد صورت می گیرد، درست نیست.

شریعتمداری با اشاره به این که انتشار اسامی 1200 نفر از اعضای هیأت مدیره بنگاه های زیرمجموعه وزارت کار بر اساس مطالبه عمومی انجام شد تصریح کرد: هر چند گفته می شود این شرکت ها در بورس فعال هستند و اسامی هیأت مدیره ها در کدال وجود دارد، اما مطالبه اجتماعی این بود که شفاف سازی در این زمینه صورت گیرد.

عرضه گندم در بورس کالا چگونه موجب افزایش انگیزه کشاورزان می شود؟

وزیر وزارت تعاون، کار و رفاه ادامه داد: در گام بعد هر کسی از این مجموعه خرید و فروشی انجام می دهد به مردم گفته می شود. منطقی است یکی دو کالا به دلیل ملاحظات امنیتی اعلام نشود اما در بقیه موارد به صورت شفاف در سایت قرار خواهد گرفت.