«نود اقتصادی»:حبیب جهان ساز، رئیس سازمان چای، با اشاره به اینکه برداشت برگ سبز چای تا پایان مهر ادامه دارد، اظهار کرد: از ابتدای فصل برداشت تاکنون 110 هزارتن برگ سبز چای با ارزش بیش از 216 میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده است.

وی از پرداخت 73 درصد مطالبات چایکاران خبر داد و گفت: تاکنون 161.5 میلیارد تومان از مطالبات پرداخت و مابقی به مرور به حساب چایکاران واریز می شود.

به گفته جهان ساز؛ 40 هزارتن برگ سبز خریداری شده معادل 36 درصد (درجه یک) و 70 هزارتن معادل 64 درصد (درجه دو) است.

رئیس سازمان چای ادامه داد: از 55 میلیارد تومان باقی مانده مطالبات چایکاران، 19 میلیارد تومان آن سهم کارخانه و مابقی سهم دولت است که انتظار می رود تا دو هفته آینده 100 درصد آن پرداخت شود.

وی با اشاره به اینکه 77 کارخانه چای سازی مشغول خرید تضمینی برگ سبز چای هستند، بیان کرد: از مجموع بهای برگ سبز خریداری شده تاکنون 24 هزارتن چای خشک استحصال شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 13 درصد رشد داشته است.

جهان ساز در پایان تصریح کرد:  پیش بینی می شود تاپایان فصل برداشت، خرید تضمینی برگ سبز چای به 120 هزارتن برسد که این میزان نسبت به سال قبل، 15 درصد رشد خواهد داشت.