«نود اقتصادی»:محمد شفیع ملک زاده رییس نظام صنفی کشاورزی ایران، اظهار کرد: معاون اول رئیس جمهور چندی پیش بخش نامه ای را  به عنوان مصوبه هیئت وزیران مبنی بر بخشودگی جرایم،کارمزد و سود وام های سررسید شده کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه و امهال اصل تسهیلات آنها  به مدت سه سال را اعلام کرد اما اکنون رئیس سازمان برنامه و بودجه با ارسال نامه ای به بانک مرکزی این بخش نامه دولت را نقض کرده است.

وی افزود:در نامه نوبخت که به مصوبه هیئت وزیران نیز استناد شده است آمده است که اصل سود و جرایم در سه سال امهال شود؛ بانک کشاورزی نیز به شعب خود اعلام کرده است که اصل بدهی، سود، کارمزد و جرایم جمع بندی و در سه سال تقسیط می شود، این یعنی به جای اینکه تا سه سال از کشاورزان چیزی گرفته نشود، گفته شده است که از سال آینده این موارد دریافت شود.

رییس نظام صنفی کشاورزی ایران ادامه داد: در حالیکه بر اساس مصوبه هیئت وزیران سود،کارمزد و جریمه کشاورزان خسارت دیده از بلایایی طبیعی بخشیده شده بود، در بخش نامه جدید بانک کشاورزی و سازمان برنامه بودجه آمده است که این مبالغ باید پرداخت شود، این امر به معنی آن است که  بخش نامه هیئت وزیران نقض و امهال سه ساله برداشته شده است.

وی تصریح کرد: کشاورزی در این شرایط ریسک زیادی دارد و تولید برای کشاورزان با مشکل مواجه است، دولت باید همکاری های لازم را با این بخش داشته باشند و بخش نامه های خود را نقض نکند.