به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آمارهای جدید و مشروح بانک مرکزی بیانگر آن است که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در مردادماه 1397 به عدد 133.8 رسیده که نسبت به ماه قبل معادل 5.5 درصد افزایش داشته است.

شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 24.2 درصد افزایش یافت. طی پنج ماه اول سال جاری شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 14.7 درصد افزایش داشته است.

میزان تورم در دوازده ماه منتهی به مردادماه 1397 نسبت به دوازده ماه منتهی به مردادماه 1396 معادل 11.5 درصد است. شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مردادماه 1397 پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل 5.8 درصد افزایش داشت.

* افزایش 35.9 درصدی خوراکی ها و آشامیدنی ها در یکسال

در مردادماه 1397، شاخص بهای گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها نسبت به ماه قبل معادل7.6  درصد افزایش داشت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای تعدادی از اقلام و گروه ها مانند گوشت مرغ معادل 29.1 درصد، میوه های درختی به جز مرکبات (به جز گلابی و انگور) 10.9 درصد، لبنیات و تخم پرندگان 12.1 درصد، گوشت دام 6.1 درصد، خشکبار 11.6 درصد، سبزی های تازه 4.3 درصد، ماهی و حیوانات دریایی 15.3 درصد، آشامیدنی ها 7.9 درصد، انواع برنج 3 درصد، قند، شکر، مربا، عسل، شکلات و محصولات قنادی 6.5 درصد، روغن ها و چربی ها 4.6 درصد، فرآورده های سبزی 8.4 درصد، نمک و ادویه، سس ها و چاشنی ها و ترکیبات خوراکی 4.9 درصد، بیسکویت، کیک و شیرینی خشک 2.8 درصد، حبوب 2.4 درصد، سایر فرآورده های غلات 6.2 درصد، طالبی و گرمک 3.5 درصد، فرآورده های گوشت 5.5 درصد و ماکارونی 1.7 درصد بوده است. در این ماه شاخص بهای برخی از اقلام و گروه ها مانند میوه های جالیزی (به جز طالبی و گرمک) معادل 6.9 درصد، انگور 4.2 درصد، گلابی 4.7 درصد و لیموترش 0.4 درصد کاهش یافت.

در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها معادل 35.9 درصد افزایش نشان می دهد. در این گروه شاخص بهای گروه خوراکی ها معادل 36.2 درصد و گروه آشامیدنی ها 30 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است. شاخص بهای گروه مذکور پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل 9.2 درصد افزایش داشت.

* دخانیات 114.4 درصد گران شد

همچنین در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه دخانیات نسبت به ماه قبل معادل 24.3 درصد افزایش یافت. این افزایش ناشی از بالا رفتن شاخص بهای انواع سیگار خارجی معادل 22 درصد و انواع سیگار ایرانی 28.9 درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه دخانیات معادل 114.4 درصد افزایش داشته است.

* پوشاک و کفش چقدر گران شدند؟

در مردادماه 1397، شاخص بهای گروه پوشاک و کفش نسبت به ماه قبل معادل 5.4 درصد افزایش داشت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه های پوشاک آماده معادل4.8 درصد، انواع کفش 5.8 درصد، پارچه برای تهیه پوشاک 10.7 درصد، اجرت دوخت و شستشوی لباس 2.5 درصد و سایر کالاهای پوشاکی 7 درصد بوده است.

شاخص بهای گروه مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 19.5 درصد افزایش داشته است. شاخص بهای گروه مذکور پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل 5.4 درصد افزایش داشت.

* گرانی مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها

در مردادماه 1397، شاخص بهای گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها نسبت بـه ماه قبل با افزایشی معادل 1.4 درصد همراه بود. افزایش فوق در اثر بالا رفتن شاخص بهای «ارزش اجاری مسکن شخصی» و «اجاره بهای مسکن غیرشخصی» هر یک معادل 1.4 درصد و تعمیرات و خدمات ساختمانی 3.2 درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها معادل 11.6 درصد افزایش داشته است.

* افزایش قیمت 37.5 درصدی اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه

در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه نسبت به ماه قبل معادل 12.2 درصد افزایش داشت. این افزایش ناشی از بالارفتن شاخص بهای گروه های وسایل خانگی معادل 17.2 درصد، مبلمان، اثاث، فرش و انواع کفپوش 15.7 درصد، ظروف و لوازم آشپزخانه 9.8 درصد، کالاها و خدمات مورد استفاده در خانه و خدمات خانگی 5.3 درصد، منسوجات مورد استفاده در خانه 8.9 درصد و ابزار و وسایل برای خانه 9.1 درصد بوده است. در ماه مورد گزارش نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه معادل 37.5 درصد افزایش داشته است.

* بهداشت و درمان 15.2 درصد گران شد

در مردادماه 1397، شاخص بهای گروه بهداشت و درمان نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل 2.9 درصد مواجه شد. افزایش فوق در اثر بالا رفتن شـاخص بهای گروه های خدمات پزشکی، دندانپزشکی و پیراپزشکی معادل 4.1 درصد، دارو، لوازم و مواد طبی و درمانی 1.8 درصد و هزینه های بیمارستانی 1.6 درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه بهداشت و درمان معادل 15.2 درصد افزایش داشته است.

* افزایش 35.9 درصدی بهای حمل و نقل

در ماه مورد گزارش، شاخص بهای گروه حمل و نقل نسبت به ماه قبل معادل 10.9 درصد افزایش یافت. این افزایش ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه های وسایل نقلیه شخصی معادل 17.3 درصد، هزینه های رفت و آمد 9.4 درصد و تعمیرات و سوخت وسایل نقلیه شخصی 5.7 درصد بوده است. در مردادماه 1397 نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه حمل و نقل معادل 35.9 درصد افزایش داشته است.

* موبایل 18.4 درصد گران شد

در مردادماه 1397، شاخص بهای گروه ارتباطات نسبت بـه ماه قبل معادل 5.6 درصد افزایش داشت. افزایش فوق بیشتر در اثر بالا رفتن شاخص بهای گروه دستگاه تلفن معادل 18.4 درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه ارتباطات معادل 23.5 درصد افزایش داشته است.

* تفریح خانوار 51.6 درصد گران شد

در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه تفریح و امور فرهنگی نسبت به ماه قبل معادل 14 درصد افزایش یافت. این افزایش ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه های هزینه مسافرت با تور معادل 25.5 درصد، لوازم صوتی، تصویری، عکاسی و فیلمبرداری و کامپیوتر 23.8 درصد، لوازم تفریح، بازی و ورزشی 6.8 درصد، نوشت افزار 10.5 درصد و خدمات تفریحی و فرهنگی 3.5 درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه تفریح و امور فرهنگی معادل 51.6 درصد افزایش داشته است.

* هزینه تحصیل 14.2 درصد رشد کرد

در مردادماه 1397، شاخص بهای گروه تحصیل نسبت به ماه قبل معادل 0.2 درصد افزایش داشت. افزایش فوق ناشی از بالا رفتن شهریه کلاس های تقویتی معادل 1.8 درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه تحصیل معادل 14.2 درصد افزایش داشته است.

افزایش 16.9 درصدی هزینه رستوران و هتل

در ماه مورد گزارش، شاخص بهای گروه رستوران و هتل نسبت به ماه قبل معادل 3.8 درصد افزایش یافت. این افزایش ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه های هزینه غذای آماده در خارج از خانه معادل 3.8 درصد، غذای آماده جهت مجالس و مراسم 4.4 درصد و هزینه هتل و مهمانپذیر 0.7 درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه رستوران و هتل معادل 16.9 درصد افزایش داشته است.

* کالاها و خدمات متفرقه 32.7 درصد افزایش یافت

در مردادماه 1397، شاخص بهای گروه کالاها و خدمات متفرقه نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل 7.1 درصد مواجه شد. افزایش فوق بیشتر تحت تأثیر بالا رفتن شاخص بهای گروه های لوازم بهداشتی و آرایشی و خدمات شخصی معادل 6.8 درصد، اجرت ساخت طلای 18  عیار 16.9 درصد و لوازم شخصی 9.7 درصد بوده است. شاخص بهای گروه فوق در مقایسه با ماه مشابه سال قبل معادل 32.7 درصد افزایش داشته است.

منبع: تسنیم

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.