«نود اقتصادی»:نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد در حاشیه مراسم تحویل بیست و دومین کشنده اسکانیا در راستای نوسازی ناوگان حمل ونقل سراسر کشور اظهار کرد: برخی از نماینده ها به ما فشار می آورند که چرا معیار مصرف انرژی را در کارخانه های حوزه انتخابیه آنها پیاده می کنیم در حالی که آنها باید به عنوان نماینده مردم در راستای اجرای صد در صدی این امر به ما فشار آورند.

وی تحویل 20 هزارمین کشنده اسکانیا را در راستای نوسازی ناوگان حمل و نقل سراسر کشور نشانه ای از عزم دولت و بخش خصوصی دانست و گفت: از زمان تأسیس شرکت بهینه سازی مصرف سوخت سازمان ملی استاندارد با این بخش همکاری ویژه ای داشته است به طوری که در سال 78 و 79 چهار آزمایشگاه ویژه در 4 نقطه کشور به منظور بررسی و به سرانجام رساندن معیار مصرف سوخت فسیلی افتتاح شد.

پیروزبخت با بیان اینکه آزمایشگاه های مذکور در سطح کشور بی نظیرند و همچنان در حال ادامه فعالیت خود هستند، افزود: با اینکه بهینه سازی مصرف سوخت در انواع سوخت ها جاری بوده است اما هنوز تا رسیدن به حد مطلوب فاصله داریم.

وی گفت: سازمان ملی استاندارد در زمینه تجهیزات انرژی بر و فرآیندهای انرژی بر دستورالعمل هایی را تدوین کرده که همچنان در حال اجراست.

پیروزبخت تصریح کرد: باید به انرژی به عنوان یک مولفه اساسی در جهان هستی نگاه کنیم. انرژی با عدد و رقم قابل سنجیدن نیست. نباید بی مهابا، بی حساب و بی توجه به نسل های آینده به انرژی نگاه کنیم.

رئیس سازمان ملی استاندارد با تأکید بر اینکه خودروها بیشتر از حد استاندارد مصرف سوخت دارند، گفت: علاوه بر اینکه این خودروها هزینه های بسیاری را به شخص راننده تحمیل می کنند بیشترین اثر خود را در وضعیت آلودگی هوا نیز اعمال می کنند هرچند بخشی از این اثرات اقتصادی نیست اما بخش اعظم آن به کل کره زمین مرتبط می شود.

وی با اشاره به حضور ایران در برخی از کنوانسیون های بین المللی افزود: اکنون دیگر بحث یک یا چند کشور مطرح نیست بلکه اهمیت کره زمین جای تأمل دارد ما به عنوان یکی از کشورهای درگیر در وضعیت آلودگی هوا و توجه به این موضوع باید ثابت کنیم که به فکر منابع خدادادی هستیم.