«نود اقتصادی»: شاخص بورس امروز (شنبه) 588 پله کاهش یافت و به 108 هزار و 916 واحد رسید.

درمعاملات امروز 810 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش یک هزار و 769 میلیارد ریال در 103 هزار و 266 نوبت دادوستد شد.

بررسی شاخص های اصلی بازار سرمایه نیز نشان می دهد شاخص قیمت (وزنی - ارزشی) که در آن ارزش سهام شرکت های بزرگ اثر بیشتری بر شاخص می گذارد، 177 واحد کاهش یافت و شاخص کل (هم وزن) که در آن ارزش و وزن همه شرکت های بزرگ و کوچک در محاسبه شاخص کل، یکسان در نظر گرفته می شود، 51 واحد بالا رفت.

شاخص قیمت (هم وزن) نیز 36 واحد رشد کرد؛ این شاخص بیانگر سطح عمومی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس است.

همچنین شاخص آزاد شناور 806 واحد افت کرد؛ این شاخص بخشی از سهام قابل معامله شرکت ها در بورس را نشان می دهد.

شاخص بازار اول (مربوط به شرکت های بهتر از نظر سرمایه، سودآوری و درصد سهام آزاد شناور) 906 واحد کاهش یافت و شاخص بازار دوم بورس نیز یک هزار و 38 واحد کاهش یافت.

گروه فلزات اساسی در معاملات امروز بورس صدرنشین شد؛ در این گروه 103 میلیون سهم به ارزش 353 میلیارد ریال دادوستد شد.

گروه خودرو به ارزش 242 میلیارد ریال و کانی های فلزی به ارزش 161 میلیارد ریال جایگاه های بعدی را به خود اختصاص دادند.

همچنین در رده چهارم معاملات امروز، گروه شیمیایی با دادوستدی به ارزش 158 میلیارد ریال قرار گرفت و گروه بانک ها نیز با معاملاتی به ارزش 59 میلیارد ریال، رده پنجم را از آن خود کرد.

در معاملات امروز، نماد پارس (پتروشیمی پارس) بیشترین تاثیر مثبت و فملی (ملی صنایع مس)، فولاد (فولاد مبارکه) و کگل (صنعتی و معدنی گل گهر) بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشت.

شاخص فرابورس (آیفکس) در معاملات امروز کمتر از یک واحد افت کرد و در جایگاه یک هزار و 225 واحدی قرار گرفت.

در بازار فرابورس، بیش از 329 میلیون سهم و اوراق بهادار به ارزش بیش از یک هزار و 595 میلیارد ریال دادوستد شد.

در معاملات امروز، نمادهای ارفع (آهن و فولاد ارفع) و هرمز (فولاد هرمزگان جنوب) بیشترین فشار منفی را بر بازار فرابورس وارد کردند.