«نود اقتصادی»:کرمعلی قندالی امروز شنبه در نشست مشترک با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: تشکل های عشایری بایستی در طول برنامه ششم توسعه در زمینه کشت گیاهان دارویی، گردشگری و توسعه صنایع دستی در مناطق عشایر ی وارد عمل شوند.

وی بیان داشت: برای ارزش گذاری به جایگاه زنان عشایر، تشیکل و راه اندازی صندوق خرد زنان عشایری کمک شایان توجه ای به حفظ و توسعه مشاغل خانگی می کند.

رئیس سازمان امور عشایر ایران در سفر به اصفهان از پروژه عمرانی سد گاوخفت شهرستان فریدونشهر و همچنین میدان دام محمدآباد اصفهان بازدید کرد. میدان دام محمدآباد اصفهان با ۱۱۰ هکتار وسعت امکان عرضه سی هزار راس دام را دارا می باشد که با راه اندازی آن کمک شایان توجه ای به زنجیره تولید گوشت توسط عشایر اصفهان می شود.