مسعود روغنی زنجانی رئیس سازمان برنامه و بودجه کابینه هاشمی رفسنجانی در گفتگو با «نود اقتصادی» در پاسخ به این سوال که چه شباهتی بین تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید و دولت سازندگی وجود دارد، اظهار کرد: شباهتی بین تیم اقتصادی دولت دکتر روحانی و مرحوم آقای هاشمی نمی‌بینم.

وی افزود: سلیقه و شرایط اقتصادی و سیاسی زمان آقای روحانی با زمان آقای هاشمی متفاوت است. گرچه ممکن است بیس هر دو تیم اقتصادی یکی باشد، اما شرایط و اوضاع طوری است که آقای روحانی مجبور است به نوعی نیروهایی را انتخاب کند که هم به خودش نزدیک بوده و هم مورد اعتمادش باشد.

این اقتصاددان در پاسخ به سوال دیگری در مورد نمره دادن به تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید در طول 4 سال گذشته گفت: من نمی‌توانم نمره‌‌ای به تیم اقتصادی دولت آقای روحانی بدهم ولی در نتیجه باید کارکرد تیم اقتصادی را مورد بررسی قرار دهیم.

روغنی زنجانی خاطرنشان کرد: تیم اقتصادی در جاهایی خوب عمل کرده و در جاهایی نه. در مجموع فکر می‌کنم بهتر از این می‌شد کار کرد. دولت موفقیتهایی در بحث رشد اقتصادی و کاهش تورم به دست آورده است ولی اشتغال به قول آقای دکتر نیلی یک ابر چالش است که می‌تواند بحرانهای اجتماعی درست کند.

وی تصریح کرد: شرایط کسب و کار طوری نیست که بخش خصوصی با فرض کم شدن تصدی گری دولت، انگیره فعالیت داشته باشد. در این شرایط متاسفانه فقط فشارها و رانتهای دولتی کارساز است.