«نود اقتصادی»:رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: صنعت حمل و نقل و سرمایه گذاری‌ها در بخش هوایی تا قبل از آزادسازی نرخ بلیت زیان‌ده بود.

علی عابدزاده در هشتمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع هوایی و فضایی کشور در محل نمایشهای هوایی، افزود: در گذشته که نرخ بلیت توسط دولت تعیین می شد بسیاری از شرکتها توان تامین مایحتاج خود را نداشتند و شاهد واپسگرایی صنعت در سالهای اخیر بودیم.

وی اضافه کرد: بسیاری از سرمایه گذاران علاقه ای به سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل نداشتند و از سویی برخی از سرمایه گذاری ها نیز زیانده بودند و در فرودگاه هایی همچون فرودگاه سرخس با وجود هزینه های سنگین پروازی انجام نمی شود.

عابدزاده با اشاره به اینکه در دوران نرخ‌های تکلیفی شرکت‌های دانش بنیان با مشکلات زیادی روبرو بودند، گفت: در آن دوران صنعت حمل و نقل از استانداردهای بین المللی فاصله داشت.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اظهار کرد: با آزادسازی نرخ بلیت صنعت حمل و نقل هوایی رقابتی شده و کیفیت آن نیز در حال بهبود است و از طرفی شرکت های هوایی برای حضور در بازارهای رقابتی مجبور به تغییر مدل و حرکت به سمت مدل های جدید هستند و تلاش می کنند که رویکرد خاص خود را داشته باشند.

وی همچنین درباره فواید دیگر آزادسازی نرخ بلیت گفت: پارسال در صنعت حمل و نقل هوایی شاهد افزایش ۱۹ درصدی مسافر بودیم که اینها همه نشان از تغییر مناسب زیرساخت اقتصادی است.

عابدزاده با بیان اینکه شبکه های پروازی کشور ناقص است، تصریح کرد: در حالی که ۸۰ فرودگاه در کشور وجود دارد اما ۹۰ درصد مسافران در ۱۴ فرودگاه جابه جا می شوند و بزرگترین فرودگاهها همچون فرودگاه مشهد تنها به ۴۰ نقطه کشور متصل است و امکان ارتباط بین شمال و جنوب کشور وجود ندارد.

وی با تاکید براینکه ایجاد ساختار پایدار مورد توجه بخش خصوصی و دولتی است، گفت: در گذشته ساختار اقتصادی بیماری داشتیم که امکان شکوفایی استعدادها در آن نبود اما در ۲۰ ماه گذشته با آزادشدن نرخ بلیت این وضعیت بهبود یافت.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با تاکید براینکه بازارهای پایداری در کشور و منطقه برای صنعت حمل ونقل هوایی وجود دارد، افزود: در کشورهایی همچون افغانستان که از نظر تاریخی و فرهنگ اشتراکاتی با کشور ما دارد بازار غنی برای صنعت حمل و نقل هوایی کشور است.

هشتمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی و فضایی کشور از هفتم تا ۱۰ آذرماه و از ساعت ۱۰ تا ۱۷ در محل نمایش های هوایی دایر است.