به گزارش «نود اقتصادی» عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی، خسارت قابل توجهی به کشاورزان وارد کرده است، اظهار کرد: براساس قانون خرید تضمینی تا پایان شهریور هر سال نرخ خرید محصولات باید اعلام شود تا کشاورزان برای کشت سال زراعی آینده دچار سردرگمی نشوند.

پاپی زاده در ادامه افزود: با تأخیر در اعلام نرخ گندم، کشاورزان نمی‌توانند برنامه ریزی صحیحی برای تولید داشته باشند و این امر به سبب کاهش سطح زیر کشت می تواند خسارت قابل توجهی به کشاورزان وارد کند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در چند سال اخیر علی رغم افزایش هزینه های تولید، قیمت افزایش چندانی نداشته است، که این امر در کنار تاخیر در اعلام نرخ خرید خودکفایی محصول را تحت تاثیر خود قرار می دهد.

به گفته وی علی رغم پیگیری های کمیسیون کشاورزی و تذکرهای لازم تا کنون نرخ های جدید اعلام نشده است.

پاپی زاده با بیان اینکه نمی توان پیش بینی دقیقی از زمان اعلام نرخ خرید گندم داشت، گفت: با توجه به اهمیت این موضوع در تولید گندم انتظار می رود که هر چه سریع تر نرخ های جدید اعلام شود.