به گزارش «نود اقتصادی» بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد شاخص فلاکت از ۱۹/۳ درصد در سال ۹۵ به ۴۸/۴ درصد در بهار ۹۸ رسیده است.

 قابل ذکر است براساس تعاریف، شاخص فلاکت مجموع نرخ بیکاری و تورم است.