به گزارش «نود اقتصادی» درحالی‌که طی سال ۹۸ قیمت خرید تضمینی جو هر کیلو ۱۱۶۴ تومان بود، اما این روزها هر کیلو جو دامی به قیمت ۱۹۴۰ تا ۱۹۵۰ تومان در بازار معامله می‌شود، یعنی به ازای هر کیلو جو دامی، سود بیش از ۷۰۰ تومانی عاید دلالان می‌شود.

همچنین دولت درحالی  قیمت خرید تضمینی جو در سال ۹۹ را ۱۶۳۰ تومان اعلام کرده که این نرخ ۱۶ درصد یا معادل ۳۱۰ تومان در هر کیلو کمتر از نرخ فعلی بازار است.