به گزارش «نود اقتصادی» جمشید پژویان استاد اقتصاد دانشگاه علامه اظهار کرد: نقش سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده در اقتصاد ایران مخرب است. واقعیت این است که این سازمان بعد از آغاز جنگ ایران و عراق به صورت غیر کارشناسی روی کار آمد و اختیارات بسیاری به این سازمان داده شد؛ اختیاراتی که هیچ ربطی به فعالیت این سازمان نداشت و اجازه شکل‌گیری نظام قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد را داد. وجود این سازمان به قدری عجیب و غریب است که در کشورهای دیگر دنیا هیچ سازمانی به این صورت فعالیت نمی‌کند و در قیمت‌ها دخالتی ندارد.

وی افزود: باید گفت که وجود سازمانی به نام حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده در کل معنی ندارد و وظیفه‌ای را که سال‌هاست به این سازمان داده شده، نباید داشته باشد. شاید اگر تنها سازمان حمایت از مصرف‌کننده در کار بود وضعیت بهتر بود. چرا که وقتی مصرف‌کننده اطلاعات ناکافی درباره یک کالایی داشته باشد می‌تواند با وجود این سازمان اطلاعات بیشتری را دریافت کند، اما سازمانی که از هر دوی این بخش‌ها یعنی مصرف‌کننده و عرضه‌کننده حمایت کند، مفهومی نمی‌تواند داشته باشد.