به گزارش «نود اقتصادی» لطفعلی بخشی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه و تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار کرد: کالاهای مختلف به صورت یکسان در تمام مناطق مختلف کشور توزیع نمی‌شود، بنابراین به نظر می‌رسد، افزایش نرخ تورم در مناطق کمتر برخوردار و روستایی طبیعی باشد.

وی افزود: با توجه به افزایش هزینه‌های حمل و نقل برای نقاط روستایی و کمتر برخوردار به نظر می‌رسد این مناطق با نرخ تورم بالاتری نسبت به سایر نقاط روبه‌رو شوند؛ البته در کنار این امر افزایش نرخ تورم این مناطق ریشه در مسائل دیگری نیز دارد. حمایت‌های دولتی نیز برای روستاییان اثربخش نبوده است.

این اقتصاددان عنوان کرد: بنده به ضرس قاطع مخالف کمک‌های دولتی هستم چون دولت در امورات خود هم مانده است و قادر نیست آنها را حل و فصل کند و به عبارت دیگر می‌توان گفت که ناتوان است. به‌عنوان مثال دولت برای حمایت از اقشار ضعیف و سایر مردم به واردات کالاهای اساسی، ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داد، ولی همه ما می‌دانیم که این امر فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر برای اقتصاد ایران به همراه آورد و حتی یک‌بار هم از این امر عذرخواهی نکرد. در اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت‌های زیادی به‌وجود آمد و حتی بسیاری از واردکنندگان، کالای دیگری را به جای کالای اساسی وارد کردند.