یافته‌های خبرنگار «نود اقتصادی» نشان می‌دهد نصرت رحیمی، رئیس هیات رئیسه صندوق‌های بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، به صورت همزمان در ترکیب هیات مدیره ۲ شرکت بزرگ دیگر هم حضور دارد!

از قرار معلوم نصرت رحیمی، در حال حاضر ریاست هیات مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس را بر عهده دارد. همچنین وی رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری اهداف نیز هست.