به گزارش «نود اقتصادی» طبق آمار بانک مرکزی در دوره ۱۱ ماهه ریاست همتی،‌ هر ماه به طور متوسط ۳۴ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی اضافه شده که ۶ برابر رقم دوره بهمنی و نزدیک به دو برابر رقم دوره سیف است.