به گزارش «نود اقتصادی» داوود سوری تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار کرد: در این دوره رکود اقتصادی افزایش قیمت حامل‌های انرژی جای سؤال دارد. صحبت‌های خود مسئولان نشان از افزایش قیمت نیست که بتواند یارانه‌های پنهان را کم کند. سهمیه‌بندی و تغییرات جزئی قیمت کافی نیست که یارانه پنهان را پوشش دهد. این حوزه نیازمند تغییر اساسی در قیمت انرژی است. نه اقتصاد ایران آماده انجام چنین شوکی است و نه اراده دولتمردان ما نشان از این همت دارد. دولت بهترین زمان‌ها را از دست‌داده و بعید است که چنین اتفاقی رخ دهد.