به گزارش «نود اقتصادی» تا دو روز گذشته، آخرین صورت مالی بانک وابسته به شهرداری های کشور مربوط به سال ۹۵ بود اما این بانک که اخیرا از سوی  فرابورس ملزم به افشا و شفاف‌سازی اطلاعات مالی خود شده بود، در قدم اول صورت مالی سال ۱۳۹۶ خود را منتشر کرده است.

بررسی این صورت مالی نشان می‌دهد بانک شهر تا پایان سال ۹۶ نزدیک به ۶ هزار میلیارد تومان (دقیقا ۵ هزار و ۹۳۷ میلیارد تومان)زیان انباشته دارد.

قابل ذکر است زیان انباشته ۶ هزار میلیاردی این بانک درحالی است که این میزان در سال ۹۵ حدود ۱/۸ هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارتی دیگر زیان انباشته این بانک طی سال ۹۶ رشد ۲۲۰ درصدی داشته است.