به گزارش «نود اقتصادی» وحید شقاقی شهری استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: حدود سه ماه پیش اخباری مبنی بر حذف چهار صفر از پول ملی ایران در رسانه‌ها منتشر شد. پس از آن رئیس کل بانک مرکزی جلسه‌ای با اقتصاددانان برگزار کرد که من هم در این جلسه حضور داشتم و این سوال را مطرح کردم که چرا در این شرایط قرار است این سیاست به اجرا درآید؟ آقای همتی پاسخ داد که این خبر فقط در حد طرح موضوع می‌ماند و بانک مرکزی فعلا به‌دنبال اجرای آن نیست و شاید سه سال دیگر اجرای آن در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: پس از این جلسه،‌ دیگر خبری از اجرای این طرح نبود، تا اینکه اخیرا بار دیگر «حذف چهار صفر از پول ملی» به تیتر اول رسانه‌ها تبدیل شد و جالب آنکه دولت قید دو فوریت را برای آن در نظر گرفته است. این موضوع برای من جای تعجب و ابهام دارد که چرا دولت و بانک مرکزی با این سرعت به‌دنبال تصویب این لایحه هستند؟!