جلیل غفاری رهبر رئیس اتحادیه صحافان  درباره افزایش دفتر مشق در بازار اظهار کرد: متاسفانه هیچ ارز دولتی برای دفتر مشق اختصاص داده نشده است.

رئیس اتحادیه صحافان ادامه داد: از آبان ماه سال گذشته، جلساتی را با وزارت صمت و وزارت ارشاد به منظور گران شدن قیمت دفتر مشق برگزار کردیم و حتی نامه ای از طرف اتحادیه به وزارت ارشاد داده شد، اما متاسفانه هیچ گوش شنوایی برای گران شدن دفتر وجود نداشت و تنها جواب در این خصوص آن بود که ارز دولتی تنها به ناشران کاغذ و مطبوعات اختصاص می یابد.

رئیس اتحادیه صحافان با اشاره به اینکه قیمت یک دفتر مشق ساده ۴ هزار تومان است، اظهار کرد: باتوجه به بازگشایی مدارس و نیاز والدین و بچه ها برای تامین لوازم التحریر از جمله دفتر مشق،  شاهد گرانی در این صنف هستیم و متاسفانه کسی هم در این زمینه پاسخگو نیست.

رهبر بیان کرد: متاسفانه هیچ برنامه ای برای توزیع و تولید دفاتر مشق دولتی وجود ندارد و همچنان این وضعیت بلاتکیف است.

رئیس اتحادیه صحافان ابراز امیدواری کرد که مسئولان ذیربط می توانند با اجرای برنامه صحیح، قدمی مثبت در جهت بهبود این وضعیت داشته باشند تا مشکل تولید دفتر مشق مرتفع شود.