ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار کرد: در رای گیری امروز برای تعیین رئیس کمیسیون اقتصادی، رای آقای پورابراهیمی و رای آقای حضرتی 11 بر 11 مساوی بود و آقای حضرتی با قرعه کشی رای آورد.

وی افزود: رای آوری در کمیسیون‌های مجلس مبتنی بر لابی‌گری است. تا صبح امروز آقای پورابراهیمی و آقای بحرینی برای ریاست کمیسیون اقتصادی، رقیب بودند و آقای پورابراهیمی رای بیشتری داشت، ولی عصر به یکباره آقای حضرتی کاندید شد و یکی از رای دهندگان هم،‌ هنگان رای گیری در کمیسیون اقتصادی حضور نداشت، همین مسئله باعث شد تا آقای حضرتی رئیس کمیسیون شود!