به گزارش «نود اقتصادی» طی دو ساله ۹۰ تا ۹۲ همزمان با تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران٬ ظرفیت تصفیه نفت خام پالایشگاه‌های داخلی ۹۶ میلیون بشکه توسعه پیدا کرده است. این درحالی است که طی دوره ۹۲ تا ۹۶ ظرفیت مذکور فقط ۹/۸ میلیون بشکه توسعه پیدا کرده است.