دکتر عبداله صوفی استاد اقتصاد دانشگاه ویسکانسین در یادداشتی اختصاصی برای «نود اقتصادی» نوشت: اخیر «نود اقتصادی» مطلبی درباره خرید خانه 705 هزار دلاری آقای فرهاد نیلی نماینده ایران در بانک جهانی در یکی از شهرهای ثروتمند نشین آمریکا منتشر کرد که لازم میدانم چند نکته به عنوان اطلاعات تکمیلی به خبر مذکور اضافه کنم.

1- برای خرید ساختمانی با قیمت بیش از هفت صد هزار دلار، خریدار یا باید پول نقد پرداخت کند و یا باید حداکثر هشتاد درصد قیمت آنرا که در این مورد 567200$  هست از بانک تسهیلات دریافت نماید. خریداری این منزل توسط آقای فرهاد نیلی بهر صورتی که بوده سئوال برانگیز است!

2- اگر منزل را بدون دریافت وام خریداری کرده است سئوال اینکه "مبلغ 705 هزار دلار را از کجا آورده‌ای؟" مطرح است.
3- اگر منزل را با تسهیلات بانکی خریداری کرده است، باید به نتیجه رسید که  ایشان تبعه آمریکا و یا دارای کارت سبز آمریکا می‌باشند. در چنین صورتی باید سئوال شود چرا چنین فردی نماینده دولت ایران در بانک جهانی است؟

4- لازم است که توضیح داده شود که افراد متخصص می‌توانند بدون اینکه نماینده کشوری باشند به استخدام بانک جهانی در آیند. اما، شرط اول  نمایندگی دولت ایران در بانک جهانی لازمه اش باید این باشد که نماینده دو تابعیتی نباشد.