لیست آپارتمان های موجود جهت رهن و اجاره در جدول زیر آمده است. توجه کنید که قیمت ها بر حسب متر مربع  به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می کند.

 

 

 

 

 

 

بهای اجاره آپارتمان در بلوار کشاورز چقدر هزینه دارد؟