«نود اقتصادی»:خبرنگار «نود اقتصادی» اطلاع یافته است که احسان پشت‌ مشهدی رئیس مرکز توسعه وسیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی از سمت خود کناره گرفت.

 

احسان پشت‌ مشهدی اواسط مهرماه سال 95 و از سوی عباس آخوندی به ریاست مرکز مذکور منصوب شده بود.

از قرار معلوم، سید شهرام اجتهادی، مشاور ارتباط با سازمان‌ها و انجمن‌های حرفه‌ای رسمی مرتبط با وزارت راه و شهرسازی هم همین چندی قبل از مسئولیت خود کناره گرفت.

او مشاور ارتباط با سازمان‌ها و انجمن‌های حرفه‌ای رسمی مرتبط با وزارت راه و شهرسازی بوده که اواسط بهمن ماه سال قبل به این سمت منصوب شد.

برکنار از استعفای نفرات قبلی، گفته می‌شود که استعفای سیدرضا هاشمی مشاور معماری وشهرسازی وزیرسابق راه وشهرسازی،"اصغر فخریه کاشان" مشاور وزیر سابق راه و شهرسازی در امور بین‌الملل و حسین عبده تبریزی مشاور وزیر سابق راه و شهرسازی در امور مدیریت و تامین مالی که همین چند وقت قبل رخ داده ارتباط چندانی با آمدن وزیر جدید راه وشهرسازی نداشته است.

با توجه به بازنشسته بودن غلامرضا سلامی مشاور وزیر راه وشهرسازی در امور حسابداری، انتظار می‌رود او هم در 3-2 روز آینده وزارتخانه را ترک کند.

تنها بازمانده از تیم مشاوران عباس آخوندی، وزیرسابق راه و شهرسازی که تا اکنون استعفای خود را اعلام نکرده "مرتضی باقری"دستیار ویژه آخوندی است.

مرتضی باقری اوایل آبان ماه سال 92 و با حکم وزیر سابق راه و شهرسازی به عنوان مشاور ودستیار ویژه  آخوندی منصوب  شده بود.