عبدالمجید شیخی،  اقتصاددان و نویسنده کتاب اقتصاد و برنامه‌ریزی در گفتگو با "نود اقتصادی" بیان داشت: بازار ثانویه مانند قرص مُسکنی برای درمان اقدامات و عملکرد دولت است. دولت نرخ ارز را بدون دلیل افزایش داد و بازار را از خمودگی قبل خارج کرد و آن را مانند اژدهایی بیدار شده به جان مردم انداخت.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: در واقع دولت افراد مرفه صاحب نقدینگی را به جان مردم مستضعف انداخت، یعنی حاشیه سود کاذبی که بخاطر ارز، خودرو، مسکن و موبایل نصیب این افراد شد، تمامی این ها از خون مردم مستضعف مکیده شده است و مقصرش نیز دولت و مرفهین مفسد هستند.

وی عنوان کرد: بازار ثانویه در چنین وضعیت وخیمی مانند یک داروی مسکن عمل می‌کند تا کمی از شوک کنونی را بکاهد بنابراین اثرش هم کاملا موقتی خواهد بود.

این اقتصاددان گفت: تا زمانی که تقاضای ارز در بازار چکیده و جمع آوری نشود این وضعیت ادامه خواهد داشت، تقاضای ارز را هم زمانی می توان جمع کرد که حجم نقدینگی را از سرگردانی نجات دهیم.

بخشی تصریح کرد: این شبکه بانکی است که باید نقدینگی را جمع کند بنابراین باید قبل از هر چیز شبکه بانکی را اصلاح کنیم، زیرا در حال حاضر مانند دکان داران و کاسب کاران شده اند به طوری که در جریانات اخیر بعضی از بانک ها سکه و ارز خریده و املاک خود را گسترش دادند.

وی اظهار داشت: تمامی این موارد مصداق خیانت است، بنابراین شبکه بانکی که باید نقش هادی منابع مالی و پولی را به سمت تولید ایفا کند ولی این کار را نکرد.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: باید تقاضای ارز و یورو را در بازار جمع کنیم اما دولت ما را زیر سلطه نظام اقتصاد سرمایه داری یعنی زیر سلطه یورو و ارز نگه داشته است.

وی در پایان تاکید کرد: بازار ثانویه مانند قرص زیرزبانی است و در حال حاضر خطرناک نیست، اما به دلیل حجم تقاضا برای ارز و وجود پول های سرگردان در آینده نه چندان دور همین بازار ثانویه ایجادکننده اصلی موج است و در بازار ارز باقی خواهد ماند.