«نود اقتصادی»: وضعیت بهبود فضای کسب و کار در چهار سال فعالیت دولت تدبیر و امید همچنان تعریفی ندارد. چهار سال پیش حسن روحانی در هنگام مبارزات انتخاباتی خود با آوردن کتابچه قانون بهبود فضای کسب و کار در رسانه ملی، وعده داد که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری موانع کسب و کار را در کشور کاهش دهد.
ولی با این وجود گزارشهای بانک جهانی و سازمان کسب و کار ملل متحد نشان می‌دهد که در چهار سال گذشته شاخص کسب و کار بدتر شده و یا تغییر خاصی در آن ایجاد نشده است. بسیاری از فعالان اقتصادی هم از عدم پیابندی دولت به وعده بهبود فضای کسب و کار خود گله کرده‌اند.


تغییرات رتبه ایران در شاخص کسب و کار طی چهار سال گذشته


دولت محمود احمدی‌نژاد شاخص بهبود فضای کسب و کار را با رتبه 145 تحویل دولت روحانی داد و دولت یازدهم هم در همان سال اول موجبات سقوط 7 پله‌ای تا 152 را فراهم کرد. سال بعد شاخص کسب کار کشور با صعود قابل توجهی به رتبه 119 رسید. مسئولان وقت وزارت اقتصادی به روز رسانی اطلاعات را عامل این صعود رتبه دانستند. اما در سالهای اخیر رتبه کسب و کار ایران بعد از یک صعود یک رتبه‌ای به عدد 118 بار دیگر دو رتبه سقوط کرد و به عدد 120 رسید. اما در جدیدترین گزارش شاخص فضای کسب و کار که در اختیار خبرنگار «نود اقتصادی» قرار گرفته است، کشور ما در همه بخشها ( به جز یک بخش) با سقوط مواجه شده که نشان دهنده عملکرد ضعیف دستگاههای اجرایی در یک سال گذشته است.

طبق گزارش بانک جهانی ایران در شاخص شروع کسب و کار یک پله، شرایط و مقررات اخذ مجوز ساخت 4 پله، دسترسی به برق 4 پله، ثبت مالکیت یک پله، حمایت از سرمایه گذاران خرد یک پله، سهولت پرداخت مالیات دو پله، تجارت فرامرزی یک پله، اجرای قراردادها 4 پله و ورشکستگی و پرداخت دیون 6 پله با سقوط مواجه شده و تنها رتبه ایران در بخش اخذ اعتبارات یک رتبه بهبود یافته است. باید دید مسئولان وزارت اقتصاد در این خصوص چه توضیحی دارند!