«نود اقتصادی»- پارک بوستان، یکی از پارک‌های قدیمی واقع در کوچه بوستان پنجم و خیابان لنکرانی از محلات محدوده خیابان پاسداران تهران با هدف ساخت دو برج 144 واحدی درآن تخریب و گودبرداری آن شروع شد.

پارک بوستان، باغچه ای به متراژ 3800 متر مربع درچهار دهه قبل بودکه یک ملک مسکونی هم در آن قرار داشت.

باغچه مذکور متعلق به یکی از سران نظامی خاندان پهلوی بوده که در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، مالک آن از کشور متواری شده و به دنبال آن، این ملک هم به یک پارک محلی تبدیل شد.

در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، این بوستان با اجرای طرح‌های توسعه ای از ناحیه شهرداری حتی به امکانات ورزشی هم مجهز شد.

برآورد می‌شود که در اجرای طرح توسعه این این بوستان، درختان آن به یکصد اصله هم رسید.

ظاهرا این بوستان در سال 91 بابت طلب یکی از پیمانکاران طرف حساب شهرداری تهران با وی تهاتر شده ، حال آنکه طبق قانون ، اموال دولتی باید از طریق مزایده به متقاضیان واگذار شود.

ظاهرا خریدار زمین بوستان پارک هم تا همین چند وقت قبل تلاشی برای تخریب این پارک نداشته اما به یکباره و درهمین چند ماه قبل، تخریب و گودبرداری در آن راکلید زده است.

از جمله  اقدامات خریدار زمین بوستان پارک، می توان به اظهارات یکی از ساکنان این محله اشاره داشت که گفته تعدادی از درختان این پارک با هدف تسهیل در گودبرادری در همین چند وقت قبل خشک شده  است.

ازقرار معلوم، بهای هر متر مربع زمین درمحدوده پارک مذکور، چیزی بین 15 تا 20 میلیون تومان برآورد شده حال آنکه طبق اعلام این ساکن محله پارک بوستان، زمین این پارک به بهای 23 میلیارد تومان، یعنی از قرار  هر متر مربع 6 میلیون تومان با وی تهاتر شده است.